Knudsens kilar med ljuddämpningsmaterial för golvrenovering och nybyggnation

Om Knudsen Ljudkilar


Knudsen film: Knudsen Kilens produkter och användning

Akustik

Akustik spelar en allt viktigare roll när det gäller inomhusklimat i samband med både nybyggnationer och renoveringar.

Med en stegljudsdämpning på upp till 4 dB gör Knudsens Ljudkilar och Ljuddämpare det möjligt - på ett enkelt och ekonomiskt sätt - att uppfylla kraven som ställs på dämpning av stegljud i våningsskillnader enligt BR18.

Orienterande mätningar visar att det dessutom uppnås en avsevärd minskning av luftburna ljud i rummen.

Nyhet!

Alla ljudkilar fås med vår nyutvecklade ljuddämparsula som ger den bästa stegljudsdämpningen - med minimal komprimering.