Select your language

epd
 youtube logo
 linkedin logo

Knudsens kiler med lyddempingsmateriale for oppforing af bjelkelag ved gulvrenovering og nybygg

Om Knudsen Lydkiler


Knudsen film: Knudsen Kilens produkter og bruksområder
EPD

Akustikk og trinnlyddemping ved oppforing av bjelkelag

Akustikk spiller en stadig viktigere rolle når det dreier seg om inneklima i både nybygg og renovering.

Med en reduksjon av trinnlyd på opptil 4 dB, gjør Knudsens Lydkiler og Lyddæmper det mulig - på en enkel og økonomisk måte - å oppfylle kravene som stilles til demping av trinnlyd i etasjeskiller i BR18.

Orienterende målinger viser at det i tillegg oppnås en vesentlig reduksjon av den luftbårne lyden i rommet.

Alle lydkiler leveres med vår akkrediterte lyddempersåle, som gir den beste trinnlyddempingen – med minimal komprimering.