Juridiske tekster vedrørende beskyttelse, rettigheder og disclaimer for Knudsen Kilen

Knudsen Kilen og Knudsen Kilen logo er registrerede varemærker

Dette website er udviklet, indehaves og vedligeholdes af Knudsen Kilen A/S, Industrivej 21, 3300 Frederiksværk, et dansk selskab med hjemsted i Danmark, med henblik på at give oplysninger om Knudsen Kilen og dets produkter og serviceydelser.

Materiale på dette website

Når du åbner eller browser gennem dette website eller i øvrigt bruger materiale herpå, herunder downloader software, skal du tage alle nødvendige forholdsregler for at sikre, at det materiale, du vælger at bruge ikke indeholder virus og ikke på nogen anden måde kan påvirke eller skade din computer, herunder at downloaded software er kompatibelt med dit eget software.

Selvom Knudsen Kilen har gjort en stor indsats for at sikre, at materialet på dette website er fuldstændigt, rigtigt og opdateret, kan vi ikke indestå herfor. Du bør derfor hverken handle eller undlade at handle på grundlag af materialet, men kontakte Knudsen Kilen, hvorefter vi vil sørge for, at du modtager det ønskede materiale og den ønskede bistand.

Materialet tilhører Knudsen Kilen eller andre. Gengivelse eller brug af materialet eller dele af materialet i en hvilken som helst form er ikke tilladt, bortset fra personlig, ikke-forretningsmæssig brug. Der er ikke givet nogen licens til at gengive eller bruge materialet til andet end sædvanlig web-browsing.

Hvis du gengiver materialet til personlig, ikke-forretningsmæssig brug, skal du angive Knudsen Kilen som kilde i form af en henvisning til dette website http://www.knudsenkilen.dk/) samt anføre vores ophavsretsmeddelelse ”© 2011 Knudsen Kilen A/S” i forbindelse med gengivelsen.

Tekst, fotografier, film, tegninger, grafik, lyd, data etc. kan være genstand for ophavsret og enten tilhøre eller være licensieret af Knudsen Kilen.

Varemærker, herunder logoer, slogans etc., er registrerede eller ikke-registrerede varemærker, der tilhører eller er licensieret af Knudsen Kilen.

De produkter, der er vist, og de produktionsmetoder, der er beskrevet på dette website kan være genstand for anden immaterialretlig beskyttelse, herunder genstand for patent-, brugsmodel- eller designbeskyttelse, og tilhører eller er licensieret af Knudsen Kilen.

Der er ikke givet nogen licens til at bruge nogen af disse immaterielle rettigheder, og vi gør opmærksom på, at Knudsen Kilen nøje overvåger og forfølger eventuelle krænkelser af sine immaterielle rettigheder, herunder strafferetligt.

Materiale overdraget gennem dette website

Knudsen Kilen registrerer ikke-personlig information om de besøgende på dette website med det formål at opdatere og forbedre websitet og dermed at give dig den bedst mulige oplevelse og mest relevante information, når du besøger websitet.

Personlig information registreres kun, når den afgives frivilligt af den besøgende. Sådan information omfatter navn, adresse, telefon- og faxnumre samt mailadresse og bruges kun til det formål, den blev afgivet til, medmindre den besøgende udtrykkeligt har givet samtykke til andet.

Personlig såvel som ikke-personlig information, der er registreret af Knudsen Kilen, anses for fortrolig og vil ikke blive overdraget eller på anden måde gjort tilgængelig for andre.

Ethvert materiale, som Knudsen Kilen modtager gennem dette website betragtes som almindelig tilgængelig. Knudsen Kilen er således berettiget til at gengive, bruge, ændre og overdrage sådan materiale uden begrænsninger, herunder ideer til produkter eller produktionsmetoder og know-how, som måtte være indeholdt i sådan materiale.

Links til andre websites

Hvis du bruger et link på dette website til at åbne et andet website, forlader du dette website. Det website, som du åbner, er uafhængig af dette website, og Knudsen Kilen har ingen indflydelse på dets indhold.

Ved at give mulighed for link fra dette website til andre websites påtager vi os ikke noget ansvar for materialet på det website, der åbnes ved at følge linket, og Knudsen Kilen fraskriver sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af, at du åbner eller browser andre websites eller anvender materiale, der er indeholdt herpå, uanset årsagen til et sådant tab, og uanset om Knudsen Kilen kunne eller burde have forudset et sådant tab, herunder risikoen for et sådant tab ved ikke at fjerne linket fra dette website eller på anden måde.

Links til dette website

Når der gives mulighed for link til dette website fra andre websites, har Knudsen Kilen – medmindre det klart fremgår – hverken godkendt linket eller det materiale, der er indeholdt på det andet website, og Knudsen Kilen er ikke koncernforbundet eller har på anden måde samarbejde med indehaveren af et sådant website.

© 2011 Knudsen Kilen A/S

Ved at benytte dette website anses du for for at have tiltrådt disse BRUGERBETINGELSER.

  1. Angivelse af ophavsret og andre beskyttede rettigheder skal bibeholdes.
  2. Du må ikke foretage ændringer i materialet.
  3. Intet materiale må kopieres, reproduceres, udsendes, genudgives, oploades, opslås, overføres eller videregives med mindre der er givet tilladelse hertil.

Ansvarsfraskrivelse

Dette website, alle de heri indeholdte oplysninger og materiale samt funktioner og programmel tilgængeligt herpå stilles til rådighed, som det er og forefindes uden udtrykkelig eller stiltiende garanti af nogen art, heller ikke for anvendelighed eller egnethed til bestemte formål, ligesom der heller ikke ydes garanti for, at anvendelsen ikke krænker tredjemands rettigheder.

Knudsen Kilen indestår ikke for, at oplysningerne er korrekte eller fuldstændige eller for pålideligheden af anbefalinger, vurderinger, anvisninger eller andre oplysninger vist, beregnet eller distribueret via dette website. Ændringer kan til enhver tid foretages i oplysninger, ydelser og software, der er tilgængelige på dette website samt de heri beskrevne produkter.

Knudsen Kilen påtager sig intet ansvar for websites tilhørende andre end Knudsen Kilens, som brugeren kan få adgang til fra dette website.

Ansvarsbegrænsning

I intet tilfælde er Knudsen Kilen erstatningsansvarlig for tab, hverken direkte, indirekte, særlige eller følgetab (inkl. tabt fortjeneste, forretningsafbrydelse, tab af programmer eller andre data på dit informationsbehandlingssystem eller andet), der er forårsaget af eller kan henføres til benyttelse (eller manglende mulighed for benyttelse) af dette website, herunder funktionssvigt, fejl eller udeladelser i oplysningerne, ydelserne eller software, der er tilgængelig herpå. Ansvarsbegrænsningen gælder, selv om Knudsen Kilen udtrykkelig er blevet gjort opmærksom på muligheden for skade

Internationale brugere og lovvalg

Knudsen Kilen garanterer ikke, at materiale eller produkter på dette website er anvendelige eller tilgængelige alle steder. Disse vilkår og betingelser er undergivet dansk ret.

Knudsen Kilen A/S 2011