Knudsens kiler med lyddæmpningsmateriale til gulvrenovering og nybyggeri

Om Knudsen Lydkiler


Knudsen film: Produkter og anvendelse
EPD

Akustik og trinlydsdæmpning

Akustik spiller en stadig vigtigere rolle, når det drejer sig om indeklima i såvel nybyggeri som renoveringer.

Med en reduktion af trinlyd på op til 4 dB, gør Knudsens Lydkiler og Lyddæmper det muligt - på en let og økonomisk måde - at efterkomme de krav der stilles til dæmpning af trinlyd i etageadskillelser i BR18.

Orienterende målinger viser, at der i tilgift opnås en væsentlig reduktion af den luftbårne lyd i rummet.

Lydkilerne leveres alle med vores akkrediterede lyddæmpersål.

Sålen giver den bedste trinlydsdæmpning – med minimal komprimering.