Knudsens kiler med lyddæmpningsmateriale til gulvrenovering og nybyggeri

Om Knudsen Lydkiler


Knudsen film : Produkter og anvendelse
Gulvopklodsning Læggevejledning: Læggevejledning Gulvopklodsning (pdf 2 Mb)

Akustik

Akustik spiller en stadig vigtigere rolle, når det drejer sig om indeklima i såvel nybyggeri som renoveringer.

Med en reduktion af trinlyd på op til 4 dB, gør Knudsens Lydkiler og Lyddæmper det muligt - på en let og økonomisk måde - at efterkomme de krav der stilles til dæmpning af trinlyd i etageadskillelser i BR18.

Orienterende målinger viser, at der i tilgift opnås en væsentlig reduktion af den luftbårne lyd i rummet.

Nyhed!

Lydkilerne leveres nu alle med vores nyudviklede lyddæmpersål.

Sålen giver stadig den bedste trinlydsdæmpning – med minimal komprimering.