KNUDSEN KILEN A/S

Knudsen Kilens historie startede for mere end 50 år siden, da verdens første plastkile, den gule kile, så dagens lys. Det var tømrerformand Johannes Knudsen der i slutningen af 1960'erne opfandt den navnkundige Knudsen Kile til erstatning af mere traditionelle opklodsninger af træ, mursten m.m.

Den er nok stadig vores mest kendte produkt og lægger med sine mange funktioner fortsat forrest i feltet efter 50 år.

Siden da er sortimentet udvidet kraftigt og virksomheden er i dag førende indenfor produktion af kiler, afstandsklodser og andre støbte plastemner, der anvendes til en bred vifte af opgaver i byggebranchen.

Med en moderne tilgang og dyb indsigt i byggeindustrien er vi dedikerede til altid at være på forkant med udviklingen i markedet, levere produkter af høj kvalitet, være en pålidelig leverandør og ikke mindst sikre stor kundetilfredshed med en nærværende, tilgængelig og upåklagelig service. Det er de helt centrale værdier, der driver os fremad.

Som produktionsvirksomhed følger der en særlig forpligtelse til at værne om miljøet. Vi arbejder hele tiden på at optimere og energisikre produktionen samt at benytte så meget genbrugsråvare som muligt. For nu er hele 80% af sortimentet produceret i en genvunden råvare fra fødevareindustrien og Knudsen Kilen kan fortsat dokumentere samme gode egenskaber og en lang levetid på minimum 75 år på alle produkter.

For at kunne bidrage endnu mere til det bæredygtige byggeri, har vi nu fået udarbejdet EPD’er (miljøvaredeklarationer) på de fleste af vores hovedprodukter. Det spiller en afgørende rolle i livscyklusvurderingerne af byggeprojekter.

EPD’er giver omfattende information om produkternes miljøpåvirkning på tværs af deres livscyklus, fra råvareudvinding til produktion, brugsfase og bortskaffelse. Denne data er afgørende for at opnå bæredygtighedscertificering af et byggeprojekt.

Ved at tilbyde EPD'er for vores produkter ønsker vi at lette og fremme bæredygtigheden i byggeriet.

Knudsen Kilens ekspertise begrænser sig dog ikke kun til at være producent af praktiske plastemner til fagfolk. Vores store erfaring gør også, at vi er tilgængelige for vores kunder med følgende ydelser:

    Er kontaktpersoner for arkitekter og entreprenører og kan give relevant information om produkter, når disse skrives ind i byggeprojekter

    Kan bistå med information om trinlydsdæmpning og trykbelastning og kan vurdere behov og rådgive om de bedst egnede løsninger

    Tilbyder undervisning for tømrerlærlinge på tekniske skoler

    Tilbyder ligeledes gratis kurser hos forhandlere for at klæde dem godt på til rådgivning af deres kunder

    Møder også gerne op på byggepladsen ved byggeopstart og gennemgår de mange nye, skærpede krav vedr. eksempelvis trinlydsdæmpning

Vi er stolte af vores historie og vil fortsat levere innovative og pålidelige plastløsninger til byggebranchen - med lavest mulige miljøpåvirkning.