Den mellanhöga varianten av golvkilar från Knudsen Kilen

Knudsen kilens K-Klods 45 2 mm

Den grå kilen är den mellanhöga version av den gula kilen. Eftersom den är högre, tål den inte samma höga tryck som den gula kilen.

Mer information

Teknisk Data

 • Mått: 50x45x150 mm
 • En uppsättning grå kilar kan bära 465-530 kg beroende på den inbördes överlappningen av kilarna (35-100%)
 • OBS! Bärförmågan för en uppsättning kilar bestäms alltid av kilen med minst bärförmåga
 • Forpakning/salgsenheder

Användning

 • Den har samma tandmönster som och passar med bruna och gula kilar.
 • Uppklossning av träbjälklag i vanliga bostäder och inte alltför tunga föremål som behöver stabilt underlag
 • Arbetshöjder med:
  Bruna Knudsen Kilar:40-60 mm
  Gula Knudsen kilar: 45-65 mm
 • Brochure, (pdf 3.30 Mb)

 • Knudsen Kilens produkter och användning:
  Knudsen film

Varenummer

 • 9061904122D