Knudsens K-Kloss 6T är en serie av klossar som är idealiska för att klossa upp tunga föremål

Om Knudsen K-Kloss 6T


Knudsen film: Produkter och användning

Snabb och exakt uppklossning av tunga föremål

  • Snabb och enkel hantering
  • Påverkas inte av fukt, röta eller svamp
  • Ekonomisk och tidsbesparande i bruk
  • Ingen giftig rök i händelse av brand
  • Producerad enligt ISO 9001:2000

K-Kloss 6T framställs av HDPE (high density polyethylen) som kan motstå ett mycket högt tryck.

K-Klossarna kan sättas samman och därmed bilda ett block med önskad höjd. Klossen / blocket placeras enkelt under arbetsstycket.

Med en bärförmåga på 6.000 kg är klossarna mycket lämpliga för mycket tunga föremål som fönsterpartier, stålbalkar och betongelement.