Vision, mission och värderingar för Knudsen Kilen

Byggbranschens föredragna samarbetspartner. Byggbranschen är en av Skandinaviens starkaste och mest traditionella industrier. Här på Knudsen Kilen anser vi att vi kan bidra med att göra vardagen enklare för byggbranschens yrkesmän.

Vår vision

Knudsen Kilen ska vara den ledande samarbetspartnern inom gjutna lösningar för byggbranschen.

Vår mission

Knudsen Kilen ska vara känt för att vi:

  • utvecklar färdiga plastlösningar åt byggbranschen
  • producerar gjutna lösningar av hög kvalitet
  • skapar mervärde åt kunderna

Våra värderingar

Värderingarna visar vem vi är och hjälper till att definiera kulturen på arbetsplatsen. Våra värderingar ska vara kända för alla och karakterisera vår dagliga inställning till uppgifterna.

  • Vi hittar mervärde
  • Vi samarbetar
  • Vi bryter rutiner
  • Vi håller våra ord
  • Vi lär oss varje dag

Alla värderingar spelar samma roll och ingen värdering är viktigare än någon annan - de är förutsättningar för varandra. Detta innebär att vi respekterar våra kunder och deras behov. Vi respekterar varandra - inte på grund av titlar och befogenheter utan eftersom vi är alla individer med unika egenskaper och möjligheter.

Vi är ärliga och uppriktiga i vår dialog med kunder och anställda och håller givetvis vad vi lovar.