Information om Knudsen Kilens hänsynstaganden avseende miljöpåverkan och energiförbruk

Vi tar vårt miljöansvar på allvar!

Som produktionsföretag har vi en särskild skyldighet att värna om miljön. Vi lever upp till vårt ansvar genom att ständigt söka efter nya metoder för optimering av vår produktion och därmed minska energiförbruk och miljöpåverkan.

Vår miljöpolicy är en integrerad del av vår vardag och vi efterlever direktiven REACH, RoHS och WEEE. Genom en aktiv miljöinsats skyddar vi människor och miljön mot farliga och giftiga kemikalier.

Alla restprodukter sorteras noggrant ut och återvinns eller sorteras bort för förbränning. Dessutom anstränger vi oss dagligen för att minimera energiförbruket.