Information om Knudsen Kilens hensyn til miljøpåvirkning og energiforbrug

Vi tager vores miljøansvar alvorligt!

Som produktionsvirksomhed har vi en særlig forpligtelse til at værne om miljøet. Vi lever op til vores ansvar ved konstant at søge nye måder at optimere vores produktion på, for at nedbringe energiforbrug og miljøpåvirkninger.

Vores miljøpolitik er en integreret del af vores dagligdag, og vi efterlever REACH, RoHS og WEEE direktiverne. Gennem en aktiv miljøindsats skåner vi både mennesker og miljø for farlige og giftige kemikalier.

Alle restprodukter fra produktionen sorteres omhyggeligt og genanvendes eller sorteres fra til forbrænding. Derudover gør vi dagligt en stor indsats for at minimere energiforbruget.