Informasjon om Knudsen Kilens hensyn til miljøpåvirkning og energiforbruk

Vi tar vårt miljøansvar på alvor!

Som produksjonsvirksomhed har vi en spesiell forpliktelse til å verne miljøet. Vi lever opp til vårt ansvar ved kontinuerlig å søke nye måter å optimaliser vår produksjon på, for å redusere energiforbruk og miljøpåvirkninger.

Vår miljøpolicy er en integrert del av hverdagen vår, og vi etterlever direktivene REACH, RoHS og WEEE. Gjennom en aktiv miljøinnsats skåner vi både mennesker og miljø for farlige og giftige kjemikalier.

Alle restprodukter fra produksjonen sorteres omhyggelig og resirkuleres eller sorteres ut for forbrenning. Dessuten gjør vi daglig en stor innsats for å minimalisere energiforbruket.