Knudsen og miljøet

Regenereringsmaerke PE recykle logo

Knudsen Kilen A/S streber gjennom aktiv ledelse etter å være i forkant av gjeldende miljøkrav i både det ytre og det indre miljøet. Videre vil vi redusere belastningen på miljøet ved å minimere bruken av materialer og energi, samt minimere utslipp fra virksomhetens prosesser.

Les mer om vår miljøpolicy...