Knudsen Kilen leverer gulvopklodsninger til Knud Højgaards Hus på Kultorvet.

Komplet renovering og DGNB sølv-certificering

Knudsen Kilen leverer gulvopklodsninger i forbindelse med renoveringen af Knud Højgaards Hus på Kultorvet i København.

Renoveringen begyndte i Q4 2022 og forventes afsluttet i Q3 2023. Bygningen som tidligere har rummet Niels Brock Copenhagen Business College og Københavns Hovedbibliotek skal nu indrettes til retail i stueetagen og kontorer på 1. til 5. sal.

I projektet benyttes Knudsen Kilens Gule Kile med lyddæmper som med en opklodsningshøjde på 27-48 mm, benyttes i netop renoveringsprojekter hvor pladsen under gulvbrædderne er trang.

Læs mere om Knudsen Lydkiler

For at eliminere støjgener fra trinlyd, har bygherre valgt at benytte Knudsen Kilens trinlydsbrik. Dette vil mindske trinlydsakustikken i Knud Højgaards Hus og øge muligheden for at bygningen kan leve op til nugældende lovkrav for nybyggeri på maks. 53 dB. Knud Højgaards Hus vil blive meget sundere og mere behageligt at færdes i for de kommende brugere.

Kontakt os for nærmere information
Tilbage til Referenceoversigten

Knud-højgaards-hus-strøgulv-kiler-trinlyd

Knud Højgaards Hus er opført i årene 1955-1957

Knud-højgaards-hus-strøgulv-kiler-trinlyd
Knud-højgaards-hus-strøgulv-kiler-trinlyd
Knud-højgaards-hus-strøgulv-kiler-trinlyd